خط مشی سیستم مديريت كيفيت


شرکت اکسیر صنعت شركتي با ساختار EPC است كه عمده ترين وظيفه اش ارائه خدمات فني و مهندسي در زمينه اجرای پروژه های نیروگاهی، نفت وگاز، پتروشیمی، پالایشگاهی، سیمان و صنایع مي باشد. اين شركت با استفاده از توانمندي نيروهاي انساني كارآمد و فراهم آوردن امكانات نرم افزاري و سخت افزاري وارائه آموزشهاي لازم تلاش در راستای دسترسی به اهداف کلان زیر می نماید:
1- ارتقاء و تامين رضايت مندي مشتريان و جلب اعتماد آنها از طريق بهبود مستمر كيفيت.
2- تعهد به اجرای پروژه ها در زمان تعیین شده و با کیفیت مورد نظر.
3- کسب سهم بیشتر بازار داخلی و تلاش جهت ورود به بازار بین المللی.
4- افزایش توان فنی و تجهیزاتی و استفاده بهینه از منابع با بهره گیری از تکنولوژی های روز.
5- افزایش رضایتمندی کار و ارتقاء بهره وري عملكرد كاركنان.
6- تلاش در جهت ارتقاء انگیزه،توسعه فرهنگ مشارکت در منابع انسانی بعنوان ارزشمند ترین سرمایه شرکت.
7- تعهد به استفاده بهینه از منابع ملی و حفظ محیط زیست.
8- ارتقاء عملکرد ایمنی و کاهش حوادث ناشی از کار و حوادث شغلی.
مدیریت به منظور تحقق اهداف فوق، سیاست و فعالیت های شرکت را براساس استقرار ، اجراء و نگهداری سیستم مدیریت كيفيت مطابق با استاندارد ISO9001:2008 قرار داده و همواره منابع مورد نیاز آن را تامین می نماید . كاركنان مهمترين سرمايه شركت هستند و جهت تحقق اهداف خط مشي مسئول بوده و ملزم به اجراي آن مي باشند و همواره اقدامات لازم را جهت حفظ و بهبود سيستم مديريت كيفيت بعمل مي آورند. مديريت با برگزاري جلسات توجيهي وبا اطلاع از نتايج مميزيها و نظرات مديران در جلسات مختلف از جمله جلسه بازنگري مديريت از درك خط مشي و برنامه هاي كيفيتي واهداف آن توسط پرسنل آگاه شده و در صورت نياز خط مشي مزبور را مورد بازنگري قرار مي دهد و اعتقاد دارد كه با بكار گيري و اجراي استاندارد مذكور به اهداف تعيين شده دسترسي پيدا خواهد نمود.

مدیرعامل
عباس بلخاری قهی